FÖRDELAR MED HELTÄCKNINGSMATTOR

 

LJUDABSORBERING

"Mindre buller - bra för musikälskare!"

Ett flertal vetenskapliga undersökningar bekräftar att buller kraftigt påverkar känslan av välbefinnande. Att lägga in heltäckningsmattor är en av de åtgärder man kan vidta för att förebygga buller. Mattan har en dämpande effekt på buller. Med heltäckningsmatta kan bullernivån sänkas med 25-30 dB, att jämföras med 5-15 dB för hårda golv. Förutom att de eliminerar buller har textila golv goda ljudabsorberande egenskaper. Mattor gör att ljudet endast har hälften så lång efterklang som hårda golv. Man märker mattans förmåga att absorberaLjud på platser där många människor samlas, t.ex. skolor, kontorslandskap, kontorsentreer och i bibliotek.

Att bestämma sig för ett textilt golv redan vid planeringsstadiet möjliggör en reducerad buller och ljudnivå. Även i hemmiljö underlättar mattans ljudabsorberande egenskaper möjligheten att koppla av. Mattans ljudabsorberande egenskap är särskilt uppskattad av musikälskare. Det textila golvet står i kontrast till ett rums hårda ytor och skapar på så vis ett välbalanserat ljud.


DAMMET BINDS I MATTAN

"Heltäckningsmattor skapar ett gott inomhusklimat även för allergiker!"

Tack vare dess dammbindande egenskaper, kan heltäckningsmattor anses mycket fördelaktiga när det gäller att skapa ett bra inomhusklimat. I rum med heltäckningsmatta binds dammet i mattluggen tills det dammsugs bort. På hårda golv virvlar dammet upp vid drag och då man går på golvet.

I rum med heltäck kan koncentrationen av damm vara ner mot hälften av den i rum med hårda golv. Ur hygiensynpunkt borde man eftersträva så låg dammkoncentration som möjligt, eftersom dammpartiklar också fungerar som bärare av bakterier, allergener och andra partiklar som förorenar inomhusluften.

Detta minskar riskerna för allergiker. Dammsugaren bör utrustas med mikrofilter, som bör bytas flera gånger om året, så minskar riskerna ytterligare för allergiker.


ENERGIBESPARING

"Spara energi och skona miljön"

Mattor skapar en känsla av värme och komfort. De ger en mätbar effekt på rumstemperaturen, Och värmen i rummet stannar kvar längre. Heltäckningsmattor är ett effektivt isoleringsmaterial. Mattluggen och baksidesbeläggningen har en isolerande effekt mot kalla undergolv och reducerar Golvdrag. I rum med hårda golv leds så mycket som 10-12% av värmen bort av bl.a. golvdrag. Ytterligare en välgörande effekt av mattans isolerande egenskap är att golvet känns varmt och Skönt att gå på. Medan hårda golvmaterial som sten, trä eller klinkers medför at värmen i fotsulan Leds bort för varje steg, så behåller fötterna värmen på ett textilt golv. Fibrerna i mattan hjälper till att skapa luft-fickor som fungerar som små värmekuddar. Varma fötter gör att rum med textila golv känns behagliga även vid litet lägre temperaturer.

Försök har visat, att man kan sänka temperaturen med ca 2 grader i rum med heltäck utan att golven känns kalla i övergången från kallare till varmare årstid och tvärtom behöver man inte sätta på värmen. Det textila golvet möjliggör en energibesparing på 4 -6 %, något som märks tydligt på energiräkningen. 


PROBLEMFRITT UNDERHÅLL

"Heltäckningsmattor är lättskötta"

Riktigt underhåll är viktigt om heltäckningsmattan ska behålla sitt utseende och kunna användas så länge som Möjligt. Det innebär regelbunden dammsugning med en effektiv dammsugare med borstvalsmunstycke. Det enda undantaget är tjocka ullmattor och mattor med lång lugg, vilka rengörs bäst med en dammsugare med platt munstycke utan borstar. Det är viktigt att använda en dammsugare med borstvalsmunstycke av följande orsaker: smutsen Borstas upp ur luggen varefter den sugs upp. Dessutom bidrar dammsugare med borstvalsmunstycke till att Mattluggen ser jämn och välstädad ut.

Utöver regelbunden dammsugning är det nödvändigt med en grundlig rengöring av mattan, beroende På hur mycket den används. Följande rengöringsmetoder finns numera: torrpulver och maskintvätt enligt Extraktionsmetoden eller schamponering samt en s.k. "pad-cleaning". Vid tvätt av textila golv bör man Rådgöra med en professionell matt-tvättare. 

Dagens matt-tvättprodukter är fria från lösningsmedel och till stor del nedbrytbara av naturen. Då man själv utför rengöringen av sin matta bör man noga se till att alla tvättmedelsrester är borta tilsammans med smutsen. I annat fall kan mattan lätt återsmutsas. En gyllene regel är att ta bort fläckar från mattan så snart de uppstår. Genom att följa dessa råd försäkrar man sig om att hålla det textila golvet rent och fräscht länge. 


Heltäckningsmattor också för kvalsterallergiker!

" Följ skötselanvisningarna"

Allergier som uppstår p.g.a. textila golvmaterial är okända. Mattor har emellertid ofta fått skulden för kvalsterallergi och inte den riktige allergenen, exkrement från dammkvalster. En allergiker kan mycket väl vistas i ett rum med textilgolv, förutsatts att det rengjorts rätt och regelbundet. Man rekommenderade förr att avlägsna mattor från rum där allergiker vistades, något som inte längre kan rättfärdigas med dagens kunskap. För de personer som inte är allergiska mot exkrement från dammkvalster utgör kvalster i sig inga problem. De har alltid funnits i människans närhet.

Dammkvalster trivs bäst i varmt och fuktigt klimat och lever av hudavfall från djur och människor. Forskningsrapportervisar att kvalster trivs bäst i sängvärmen. Från sängar och stoppade möbler kan kvalster överföras till golvet. Typen av golv är utan betydelse i sammanhanget. Man återfinner kvalster på endast en tredjedel av alla textilgolv.

En kvalsterallergiker bör försäkra sig om att bostaden alltid är torr och väl ventilerad. Madrasser, täcken och kuddar bör vara av allergisäkra material och bör dammsugas och rengöras regelbundet, i likhet med textilgolv och stoppade möbler.

Rengöring och underhåll av textilgolv hos en allergiker.

För den dagliga rengöringen räcker det med en dammsugare med mikrofilter och ett borstvalsmunstycke. En förebyggande åtgärd som rekommenderas av ett flertal astma och allergiföreningar är att låta testa koncentrationen av kvalster och allergener var sjätte månad. Om testet är positivt rekommenderas rengöring med ett anti-kvalsterpeparat. Nästa kvalsterpopulation byggs upp långsamt, varför nästa rengöring bör företas tidigast efter 6 månader.


Muskelavslappning

"...som att gå på gräs"

Sett ur en ortopedisk synvinkel har heltäckningsmattor de bästa egenskaperna av alla golvmaterial. Den mjuka, spänstiga mattluggen ger en stötdämpande effekt då man går på den. Mattluggen formar sig efter fotsulan och sörjer för en jämn fördelning av kroppsvikten, vilket skonar lederna. Den fysiologiska effekten kan liknas vid att gå på en gräsmatta. Att gå på en mjuk matta passar väl in med kroppens rörelser, men människan måste i vardagslivet ofta gå på hårda ytor som asfalt, betong och sten. Detta resulterar i att dessa hårda ytor överlastar kroppens naturliga stötdämpande system, vilket i sin tur framkallar felbelastningar samt rygg- och ledsmärto.

Framstående specialister i ortopedi rekommenderar mjuka mattor hemma för att motverka dessa problem. De rekommenderar att man går barfota på textilgolv så ofta som möjligt, eftersom detta har samma effekt som en massagebehandlning. Regeln är att ju längre lugg mattan har, desto mer effektiv är den. Tack vare dess välgörande ortopediska egenskaper är det förnuftigt att lägga in textilgolv på platser som sjukhus och ålderdomshem. 


MINSKAD HALKRISK

"Halkfritt"

Heltäckningsmattor är inte lika hala som hårda golv. Därmed minskas halkrisken, något som är lika viktigt i hemmet som på arbetsplatsen. Skador efter halkolyckor är lika vanliga på båda platserna. I rum där barn och äldre människor vistas är det viktigt att man minskar halkrisken med hjälp av rätt golvmaterial. Dessutom reducerar mattans mjuka yta risken för skador vid fall.


INOMHUSLUFTEN

"Beprövad säkerhet"

Under de senaste åren har inomhusluftens kvalitet varit föremål för vetenskaplig Forskning och "Sjuka hus-syndromet" har dominerat rubrikerna. Uttrycket beskriver Sambandet mellan byggnads och inredningsmaterial och olika former av allergier Och sjukdomar, främst hos kontorsarbetare. Ofta har ventilationssystem varit orsaken Till sjukdomarna. Analyser av inomhusluften är ettsätt att skydda konsumenterna och Syftar till att objektivt mäta inomhusluftens kvalitet.

Det finns redan europeiska Riktlinjer som slår fast att byggnads och inredningsmaterial inte får avge skadliga ämnen. GuT(Föreningen för Miljötestade Mattor) är än så länge den ända instution som verkar Inom området, täcker hela den europeiska marknaden och har medlemmar som förpliktigar sig att följa föreningens miljökrav. De företag som är medlemmar i GuT låter testa sina mattor, varefter dessa märks med GuT-etiketten. Etiketten med texten "Textila golv kontrollerade för skadliga ämnen" får endast användas På textila golv som har testats av seriösa europeiska testinstitut. Analyserna försäkrar konsumenten att denna inte utsätts för skadliga ämnen som pentaklorfenol, formaldehyd, Butadien, biocider eller vinylklorid.

Man garanterar också att asbest och lättflyktiga Fluorhydrokarboner inte kommer att användas vid framtida produktion av mattor. Mattor som passerar den stränga kontrollen tilldelas en GuT-etikett med ett individuellt Testnummer. Detta nummer möjliggör för testinstitutet att kontrollera om produkten som Bär etiketten motsvarar den som blivit testad. Testnumret är därmed en extra garanti för Konsumenten. 

Källa